Doświadczenie

 • Indywidualna praktyka psychologiczna (od 2007)
 • Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • Medical Magnus Clinic w Łodzi
 • Centrum Medyczne „Dynasplint” w Poznaniu – Przychodnia Sportowo – Lekarska
 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu psychologii sportu KEYMIND
 • Polski Związek Zapaśniczy (od 2015)
 • Związek Piłki Ręcznej w Polsce – Reprezentacja Polski Kobiet (2007-2008)
 • Związek Piłki Ręcznej w Polsce – Młodzieżowa Reprezentacja Polski (2007 – 2008)
 • Psycholog Reprezentacji Polski na I Igrzyskach Europejskich Baku 2015

Działalność naukowo – dydaktyczna (więcej)

 • Zajęcia dla specjalistów, praktyków, trenerów – szkolenia i wrsztatu z zakresu psychologii sportu
 • Zajęcia na studiach magisterskich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Wydział Psychologii
 • Wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 • Zajęcia podczas Dni Psychologii Sportu na Uniwersytecie SWPS – Wydział zamiejscowy we Wrocławiu (2009 – 2011)
 • Zajęcia na studiach podyplomowych Psychologia Sportu – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa (2009)
 • Realizacja projektu edukacyjnego „Kształtowanie Kompetencji Komunikacji Społecznej” (w ramach Programu Kapitał Ludzki wykorzystującego środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce) organizowanego przez Fundację Szkolenia i Dokształcania Trenerów Polskich Związków Sportowych (2009).
 • Współorganizator projektu „Keymind” – jedna z pierwszych firm w Polsce oferująca profesjonalne szkolenia w zakresie psychologii sportu (2008 – 2009).
 • Wystąpienia i udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych z zakresu psychologii sportu i medycyny sportowej.

Publikacje (więcej)

 • Habrat, P., Nowak, M. (2012). Oddziaływania psychologiczne wobec sportowców. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.),  Psychoterapia. Pogranicza (s. 567 – 588 ). Warszawa: Eneteia.
 • Nowak, M. (2012). Przygotowanie do gry. W: J. Dudek, P. Habrat, Pod Presją. Jak wytrzymałość psychiczna pomaga zwyciężać (s. 91 – 108). Warszawa: Sport & Profit.
 • Nowak, M. (2012). Trening. W: J. Dudek, P. Habrat, Pod Presją. Jak wytrzymałość psychiczna pomaga zwyciężać (s. 69 – 90). Warszawa: Sport & Profit.
 • Habrat, P., Nowak, M. (2011). Przygotowanie do gry. W: P. Habrat Uwierzyć w wygraną (s. 29 – 38). Warszawa: Sport & Profit.
 • Nowak, M., Habrat, P. (2010). Kształtowanie kompetencji komunikacji społecznej. W: Materiały edukacyjne przygotowane w ramach projektu „Kształtowanie kompetencji komunikacji społecznej” (s. 47 – 94). Warszawa: Fundacja Kształcenia i Dokształcania Trenerów Polskich Związków Sportowych.
 • Habrat, P., Nowak, M. (2009). Legalny doping u sportowców. Zastosowanie modelu i technik poznawczo – behawioralnych w psychologii sportu. W: A. Popiel (red.), Psychoterapia poznawczo – behawioralna – w poszukiwaniu skutecznych metod leczenie (s. 75). Warszawa: Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 • Nowak, M. (2008). Zachowania zdrowotne zawodników oraz integracyjna rola psychologa jako członka zespołu medycznego w przywracaniu i utrzymywaniu stanu zdrowia psychicznego i somatycznego. W: Żyć godnie… XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (s. 47 – 48). Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
 • Nowak, M. (2008). Jak „Feniks z popiołów”. Handball Polska, 12 (styczeń 2008), (s. 42 – 43). Wydawnictwo: Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
 • Nowak, M. (2007). Dlaczego coś robimy? Czyli w poszukiwaniu motywacji. Handball Polska, 10 (listopad 2007), (s. 16 – 17). Wydawnictwo: Związek Piłki Ręcznej w Polsce.